Informace o programu

Preventivní program Dental Prevention, jehož provoz je plně financován společností Curaden Czech, s.r.o. je zaměřen na  vzdělávání veřejnosti, v oblasti dentálního zdraví.

Cílem tohoto projektu je naučit dospělé i děti s jak správně pečovat o zuby a dásně.

Teorie nestačí, nikdo se nenaučí správné techniky čištění pouze na základě písemně nebo ústně předaných instrukcí. Správnou techniku se naučíte pouze, pokud je teoretická část doplněna praktickým nácvikem.  Právě proto se školení programu DENTAL PREVENTION skládá z teoretické části, vysvětlující důležitost péče o zuby a dásně, různé techniky čištění, jejich výhody a nevýhody a hlavně interaktivní zapojení účastníků tréninku, zodpovězení všech dotazů a dále z praktického nácviku správných technik čištění.

Dlouhodobá tradice

Preventivní program Dental Prevention je provozován již mnoho let. Za dobu jeho existence se nám podařilo vypracovat kvalitní program systematické přípravy školitelů, kteří jsou vybíráni z řad studentů zubního lékařství ze všech lékařských fakult v České republice. Školitelé procházejí přípravným programem na jehož konci absolvují zkoušky. Pouze Ti,kteří absolvují zkooušky úspěšně mohou následně pracovat jako školitelé programu pro veřejnost. Naši školitelé se pravidelně vzdělávají a doplňují si vědomosti a dovednosti v recallech, pod vedením zkušených lékařů.

Pravidelně se vzdělávají a doplňují vědomosti a dovednosti v recallech pod vedením zkušených lékařů.

Pro koho je program DENTAL PREVENTION určen?

Preventivní program Dental Prevention je primárně určen pro širokou veřejnost, dospělé zájemce a rodiče s dětmi, školy, školky, mateřská centra a akce pro veřejnost.

Máme zkušenosti se školením středoškoláků, dospělých, dětí, handicapovaných spoluobčanů nebo nastávajících maminek. 

Rádi se postaráme o zájemce všech věkových skupin, kteří se chtějí dozvědět více o ústní hygieně.

Spolupracujeme také se zaměstnavateli, kteří  mají zájem na zlepšení dentální hygieny svých zaměstnanců. Pořádáme školení zaměřené na správnou dentální hygienu přímo v sídle společnosti. 

Jak školení probíhá?

Celé školení je uzpůsobeno počtu účastníků, vždy připravujeme řešení na míru potřebám účastníků školení.

V první části se účastníci dozví základní informace  o dutině ústní, o zubech, o procesech, které v dutině ústní probíhají, důvodech proč je třeba čistit zoubky a jak si správně vybrat kartáček. 

Prezentace je pojata zábavnou a interaktivní formou, přizpůsobenou věku účastníků. Odvážným zájemcům můžeme, pomocí, indikátoru zubního plaku ukázat, jestli jim při dosavadní běžné domácí péči zůstává na zubech více plaku, než by mělo. Následuje praktický nácvik, při kterém  školitel ukáže individuálně každému účastníkovi školení, jak správně čistit zuby a dásně, opravit případné špatné návyky.

Máte zájem o školení?

Kontaktujte nás, prosím, prostřednictvím e-mailové adresy infodp@curaprox.cz

Menší děti školíme vždy v přítomnosti rodičů. Právě rodiče jsou plně odpovědní za stav zubů a dásní svých dětí.Děti samy nezískají správné návyky péče o zuby  a dásně. Musí se to naučit a právě proto že nejsou schopny si vše zapamatovat napoprvé a nejsou zcela důsledné, potřebují vedení a pomoc rodičů.

Naše  spolupráce se zájemci o školení není jednorázová. Ctíme pravidlo, že opakování je matka moudrosti a cvičení dělá mistra :-) Chceme, abyste byli mistři v péči o své zuby a dásně a právě proto se snažíme o dlouhodobý a pravidelný kontakt, umožňující pravidelný monitoring a případnou korekci při praktickém nácviku.

Zdravé zuby a krásný úsměv může mít každý, stačí vědět, jak na to. 

Těšíme se na vás,

Váš team DENTAL PREVENTION